• Banovići, Grab potok bb

post-image

obuka upravljača zaštićenih područja FBiH za učešće u grant programima

09. i 10. marta, u hotelu "Monti" na Igmanu održana je obuka upravljača zaštićenih područja FBiH za učešće u grant programima Federalnog ministarstva okoliša i turizma i Fonda za zaštitu okoliša FBiH, na kojoj su, među ostalim, bili i predstavnici JU Zaštićeni pejzaž "Konjuh"..

post-image

POSJETA STUDENATA PMF-a TUZLA

Posjeta studenata PMF-a Tuzla Odsjek za biologiju Javnoj ustanovi Zaštićeni pejzaž "Konjuh" povodom međunarodnog dana zemljišta i planina.

post-image

ODRŽANI DANI UPRAVITELJA ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA U BIH

U periodu od 26. do 28. oktobra u hotelu "Emporium", u Bihaću, održani su "Dani upravljača zaštićenim područjima u BiH", u organizaciji WWF Adria i Nacionalnog parka "Una" iz Bihaća. Učesnici sastanka su bili svi predstavnici zaštićenih područja, među kojima i JU Zaštićeni pejzaž "Konjuh" Banovići, te predstavnici federalnog ministarstva, UNDP-a, Programa za podršku zaštiti prirode jugoistočne Evrope, Udruge "Dinarica", "Parkova Dinarida" i drugi. Cilj sastanka je bio istražiti kako osnažiti saradnju, razmjenu i iskustva te poboljšati koordinaciju u svrhu razvoja i kreiranja održivih modela finansiranja zaštićenih područja u BiH. Između ostalog, razgovaralo se i o modelu adaptivnog planiranja i upravljanja zaštićenim područjima, te o globalnim perspektivama u zaštiti prirode.

post-image

SPORAZUM O SARADNJI SA U.G. SLUŽBA TRAGANJA I SPAŠAVANJA

JU Zaštićeni pejzaž "Konjuh" Banovići je sa Udruženjem građana "Služba traganja i spašavanja" Banovići potpisala Sporazum o saradnji radi postizanja zajedničkog interesa na području djelovanja, a koji ima za cilj stvaranje pretpostavki za ambijent razvijanja turizma i spremnosti na brze akcije djelovanja u vanrednim okolnostima u cilju spašavanja ljudskih života i materijalnih sredstava na području ZP Konjuh. U narednom periodu planirane su zajedničke edukacije, obuke i vježbe.