• Banovići, Grab potok bb

O USTANOVI

Zaštićeni pejzaž Konjuh je osnovan 2009. godine. Osnovna djelatnost ustanove je održavanje raznolikosti pejzaža i staništa, srodnih vrsta i ekosistema uz eliminaciju i sprečavanje korištenja zemljišta i aktivnosti koje nisu u skladu sa ciljevima upravljanja i omogućavanja rekreacije i turizma koje odgovora kategoriji područja.

Naša najvažnija misija je podsticanje učešća javnosti u zaštiti okolice i Zaštićenog pejzaža Konjuh.

U Zaštićenom pejzažu, radi svog posebnog značaja, kao primjeri dijelova prirode izdvajaju se: pećina u Brateljevićima, pećina „Bebrava“, izvorište mineralne vode "Muška voda", planinsko jezero "Jezero na Konjuhu" i rijetke i endemske vrste flore i faune.

Zaštićeni pejzaž, u širem geografskom smislu, smješten je u centralnim dijelovima planine Konjuh. U hidrografskom pogledu Zaštićeni pejzaž obuhvata u svom sjevernom dijelu slivno područje rijeke Oskova, a u južnom dijelu slivno područje rijeke Drinjača - gornji dio sliva rijeke Drinjače i slivna područja Krabanje i Velike Zlaće. U topografskom pogledu pripada brdsko-planinskom regionu sa apsolutnim nadmorskim visinama od 300 do 1328 m n.v..

Ukupna površina Zaštićenog pejzaža iznosi 8.016,61 ha, a prostire se na dijelovima teritorije općina Kladanj, Banovići i Živinice.

facts-img

0

Planinska doma

facts-img

0

Hektara površine

facts-img

0

Nadzornika pejzaža

facts-img

0

Hektara izletišta