• Banovići, Grab potok bb

Na osnovu člana 15. Zakona o osnivanju Javne ustanove Zaštićeni pejzaž “Konjuh” (Sl.novine Tuzlanskog kantona br.06/11), a u skladu sa članom 7. i 8. istog Zakona, Privremeni Upravni odbor JU, na 9.redovnoj sjednici, održanoj dana 07.09.2021, donosi:

C J E N O V N I K
ULAZNICA I DRUGIH USLUGA NA PODRUČJU ZAŠTIĆENOG PEJZAŽA „KONJUH“


1. NAKNADA ZA ULAZAK U ZAŠTIĆENI PEJZAŽ „KONJUH“ (DNEVNE ULAZNICE)
• ZA ODRASLE OSOBE 1,00 KM/dan
• ZA UČENIKE, STUDENTE, PENZIONERE 0,50 KM/dan
- za invalidne osobe i djecu do 6 godina starosti ulaz je besplatan
- planinari uz dokaz o aktivnom planinarskom statusu ostvaruju besplatan ulaz.

1.1. NAKNADA ZA ULAZAK U ZP “KONJUH” MOTORNIM VOZILIMA (ZONA “C” ZAŠTITE)
• ULAZNICA ZA PUTNIČKA VOZILA 2,00 KM/dan
• ULAZNICA ZA MINIBUS 3,00 KM/dan
• ULAZNICA ZA AUTOBUS 5,00 KM/dan

2. NAKNADA ZA ULAZAK U BEBRAVSKU PEĆINU (DNEVNE ULAZNICE)
• ZA ODRASLE OSOBE 3,00 KM/dan
• ZA UČENIKE, STUDENTE, PENZIONERE 2,00 KM/dan
• ZA ORGANIZOVANE GRUPE PREKO 20 OSOBA 1,50 KM po osobi
- za invalidne osobe i djecu do 6 godina starosti ulaz je besplatan
Termini ulaska u Bebravsku pećinu:
- Subota i Nedjelja u 12,00 sati.
- U predviđenom terminu organizuje se posjeta pećini za grupe od 5 do 30 osoba.

3. NAKNADA ZA OBILAZAK PROSTORA ZP MOTORNIM VOZILMA (ZONA “B” I “C” ZAŠTITE)
DNEVNA NAKNADA:
• ZA PUTNIČKA MOTORNA VOZILA 10,00 KM
• ZA AUTOBUSE 12,00 KM
• ZA LAKA TERETNA VOZILA (do 3 t nosivosti) 12,00 KM
• ZA TEŠKA TERETNA VOZILA (preko 3 t nosivosti) 15,00 KM
MJESEČNA NAKNADA:
• ZA PUTNIČKA MOTORNA VOZILA 30,00 KM
• ZA AUTOBUSE 40,00 KM
• ZA LAKA TERETNA VOZILA (do 3 t nosivosti) 40,00 KM
• ZA TEŠKA TERETNA VOZILA (preko 3 t nosivosti) 50,00 KM
SEZONSKA NAKNADA ZA PČELARE (mart – oktobar):
• ZA PUTNIČKA VOZILA 60,00 KM
• ZA TERETNA VOZILA 80,00 KM
OSTALA VOZILA (DNEVNO)
• ZA MOTOCIKLISTE 4,00 KM
• ZA BICIKLISTE (obilazak prostora ZP vlastitim biciklom) 2,00 KM


4. NAKNADA ZA IZNAJMLJIVANJE IZLETNIČKIH OBJEKATA
• IZNAJMLJIVANJE VELIKOG ŠADRVANA (DNEVNO)
- REDOVNA 30,00 KM
- PRAZNIČNA (U susret proljeću, 1.Maj i slično) 60,00 KM
• IZNAJMLJIVANJE MALOG ŠADRVANA (DNEVNO)
- REDOVNA 20,00 KM
- PRAZNIČNA (U susret proljeću, 1.Maj i slično) 40,00 KM
• IZNAJMLJIVANJE STOLOVA NA OTVORENOM (DNEVNO)
- REDOVNA 10,00 KM
- PRAZNIČNA (U susret proljeću, 1.Maj i slično) 30,00 KM
• IZNAJMLJIVANJE BUNGALOVA I PLANINSKIH KUĆA (DNEVNO)
- RADNIM DANIMA 50,00 KM
- VIKENDOM 100,00 KM

5. NAKNADA ZA IZNAJMLJIVANJE OPREME (MOTOCIKLA, BICIKLA I SL.)
• IZNAJMLJIVANJE BICIKLA 1 SAT 4,00 KM
svaki naredni sat se uvećava za 2,00 KM
• IZNAJMLJIVANJE KVADRICIKLA (četverotočkaš) 1 SAT 6,00 KM
svaki naredni sat se uvećava za 3,00 KM
• IZNAJMLJIVANJE MOTOCIKLA 1 SAT 8,00 KM
svaki naredni sat se uvećava za 4,00 KM
• IZNAJMLJIVANJE SANKI 1 SAT 2,00 KM
svaki naredni sat se uvećava za 1,00 KM

6. USLUGE VODIČA
• ORGANIZOVANE ŠETNJE ZAŠTIĆENIM PEJZAŽOM
(uz prisutnost i stručno vođenje uposlenika JU) 15,00 KM/SAT

7. PISANA IZDANJA

• REGISTAR VRIJEDNOSTI ZAŠTIĆENOG PEJZAŽA 5,00 KM
• TURISTIČKA KARTA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA 5,00 KM
• RAZGLEDNICA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA 1,00 KM

8. PROMOTIVNI MATERIJALI I SUVENIRI

• MAJICA SA ZNAKOM ZAŠTIĆENOG PEJZAŽA 10,00 KM
• KAČKET SA ZNAKOM ZAŠTIĆENOG PEJZAŽA 5,00 KM
• BEDŽ SA ZNAKOM ZAŠTIĆENOG PEJZAŽA 2,00 KM
• ZNAČKA SA ZNAKOM ZAŠTIĆENOG PEJZAŽA 1,00 KM
• PRIVJESAK ZA KLJUČEVE SA ZNAKOM ZAŠTIĆENOG PEJZAŽA 1,00 KM

9. ZAKUP PROSTORA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

• UGOSTITELJSKA I TRGOVINSKA DJELATNOST (štandovi) 4,00 KM/ m2
• REKREATIVNE I ZABAVNE DJELATNOSTI (pozornice, ringišpil i sl) 3,00 KM/ m2

10. OSTALE USLUGE U ZAŠTIĆENOM PODRUČJU

• PREZENTACIJA SPORTSKE I DRUGE OPREME I PROIZVODA 200,00 KM
• POSTAVLJANJE REKLAMNIH PANOA
• MALI – 2 m2 50,00 KM/mjesečno
• SREDNJI - 4 m2 100,00 KM/mjesečno
• VELIKI - preko 8 m2 200,00 KM/mjesečno

11. SNIMANJE I FOTOGRAFISANJE U ZAŠTIĆENOM PODRUČJU

• SNIMANJE U KOMERCIJALNE SVRHE, SPOTOVI I FILMOVI 250,00 KM

 

 

PREDSJEDNIK PRIVREMENOG
UPRAVNOG ODBORA
Nukić Kemal, dipl.ecc.
Opisi zona zaštićenog pejzaža Konjuh

Prva zaštićena zona (Zona A), je strogo zaštićeno područja utvrñeno na površini od 2503,40 ha ili 30,76% ukupne površina Zaštićenog pejzaža "Konjuh", koju odlikuje prostor najviših prirodnih vrijednosti, koje moraju u potpunosti ostati očuvane.

Druga zaštićena zona (Zona B), je blago zaštićeno područje utvrñeno na površini od 2503,40 ha ili 62,48% ukupne površina Zaštićenog pejzaža "Konjuh", sa osnovnim ciljem očuvanja i zaštite izvornog stanja prirode, u cilju konzervacije osnovnih vrijednosti ekosistema, te osiguranja mogućnosti istraživanja, edukaciju, razvoj turizma i fizičku i duhovnu rekreaciju.

Treća zaštićena zona (Zona C) je turističko-rekreaciona zona utvrñena na površini od 550,76 ha ili 6,38% ukupne površina Zaštićenog pejzaža "Konjuh". Osnovna namjena ove zone jeste stanovanje, sport, rekreacija, naučno-nastavni rad, i turizam.