• Banovići, Grab potok bb

Bebravska pećina - Info za posjete

Na području općine Kladanj, na lokalitetu Bebrava, prostire se Bebravska pećina. Riječ je o jedinstvenom prirodnom fenomenu u okviru Zaštićenog pejzaža Konjuh. Pristup u pećinu i oko pećine je nedavno uređen, te su postavljeni solarni paneli sa rasvjetom unutar same pećine, tako da je pećina dostupna istraživačima, turistima i posjetiocima.
Termini ulaska u Bebravsku pećinu:
- Subota i Nedjelja u 12,00 sati. - U predviđenom terminu organizuje se posjeta pećini za grupe od 5 do 30 osoba.
Naknada za ulazak u Bebravsku pećinu (dnevne ulaznice):
- za odrasle osobe 3,00 KM/dan
- za učenike, studente, penzionere 2,00 KM/dan
- za organizovane grupe preko 20 osoba 1,50 KM po osobi
- za invalidne osobe i djecu do 6 godina starosti ulaz je besplatan.

Turistički vozić - Zlača

U saradnji sa JU"Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma" Banovići, turistički vozić će saobraćati na prostoru Zaštićenog pejzaža svake nedjelje kao i prilikom organizovanja ekskurzija na prostoru Zaštićenog pejzaža.
Očekujemo vas.

Turistički vozić - Zlača

U saradnji sa JU"Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma" Banovići, turistički vozić će saobraćati na prostoru Zaštićenog pejzaža svake nedjelje kao i prilikom organizovanja ekskurzija na prostoru Zaštićenog pejzaža.
Očekujemo vas.